Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3 Untitled-4
preload image preload image

Velkommen til Silkeborg Produktionshøjskole

Mange uddannelser er blevet mere boglige. Silkeborg Produktionshøjskole tilbyder en anden og praktisk vej til uddannelse.

Vi tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad du kan, og hvordan du bedst når dit mål.

Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder. Undervisningen tager udgangspunkt i produktionen og kundens behov. Undervisningen foregår i det forpligtende arbejdsfællesskab mellem elever, lærlinge og værkstedslærere om løsning af de nødvendige opgaver.

Arbejdsfællesskabet giver dig mulighed for deltagelse, medindflydelse, mening og anerkendelse.

Deltagelsen i arbejdsfællesskabet på værkstedet suppleres af undervisning i almene fag, alment dannende aktiviteter og demokratiske processer.

Målet for produktionsskoleforløbet er at løfte dine faglige, personlige og sociale kompetencer, så du kan fortsætte i uddannelse eller job.

Silkeborg Produktionshøjskole udbyder en vifte af uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb og kompetencegivende uddannelser – alle med udgangspunkt i en praktisk tilgang til fagene. Læs mere om dine muligheder her.

Vores mål er, i et samarbejde med Silkeborgs øvrige uddannelsesinstitutioner, UU-Silkeborg og Ungeguiden, at sikre, at der findes en uddannelsesvej for alle unge i Silkeborg Kommune.

EGU logo kuurs logo 500 

 

 

 

Tilmeld dig Silkeborg Produktionshøjskoles nyhedsbrev