Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Silkeborg Kommune og en medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi og tager de overordnede beslutninger om, hvilken profil skolen skal have, og hvad vi skal tilbyde inden for rammerne af Lov om Produktionsskoler.

     

Bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2018

 
 

LEIF G. HANSEN

Formand - udpeget af LO Silkeborg-Favrskov

Telefon: 8682 8733
Mobil: 2320 4280
Mail: lgh@lite.dk

 
 

NIELS LØGAGER

Næstformand - udpeget af Horesta
Kroejer - Svostrup Kro

Telefon: 8687 7004
Mobil: 2246 3653
Mail: svostrup@svostrupkro.dk

 
   

DORTE SCHOU JENSEN

Udpeget af Silkeborg Kommune
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget, Silkeborg Kommune

Mobil: 2987 5074
Mail: DortheSchou.Jensen@silkeborg.dk

 
 

MARCUS LAYCOCK

Udpeget af Silkeborg Kommune
UU-vejleder, Silkeborg Kommune

Mobil: 2967 2902
Mail: mla@silkeborg.dk

 
 

JØRN WULFF

Udpeget af LO Silkeborg - Favrskov
Faglig medarbejder 3F

Telefon: 8892 6460
Mobil: 4016 5478
Mail: joern.wulff@3f.dk

 
  KURT POULSEN

Udpeget af CAD Silkeborg

Telefon:8685 1058
Mobil: 2238 1635
Mail: kurtpoulsen47@gmail.com
 
  BJARKE EIJGENDAAL

Udpeget af og blandt skolens medarbejdere
Værkstedslærer på Silkeborg Produktionshøjskole - Medieværkstedet

Mobil: 3018 3731
Mail: be@silkephs.dk