Mission | Vision | Værdier | Virksomhedsplan

 

Mission 

Via dialog og samarbejde og konkret handling er Silkeborg Produktionshøjskole en aktiv og attraktiv medspiller i unges søge- og valgproces frem mod mestringen af et livsdueligt og forpligtende voksenliv i et demokratisk samfund.

 

Vision

Silkeborg Produktionshøjskoles vision er samlet at fremstå som en tydelig, inkluderende, kommunikerende og værdibaseret uddannelsesinstitution, der internt og eksternt er i en altid udviklende dialog om de mest hensigtsmæssige arbejdsmåder.

 

Værdier

  • Engagement

  • Troværdighed og loyalitet

  • Tryghed og tydelighed

  • Åbenhed og medindflydelse

  • Anerkendelse og respekt

  • Ordentlighed

 
Virksomhedsplan

Der udarbejdes hvert år i november en plan for udviklingsarbejdet på skolen i det kommende kalenderår.

Du kan downloade skolens virksomhedsplan her.

 

Til toppen af siden