Hvad er en EGU?

EGU Erhvervsgrunduddannelse er en individuelt tilrettelagt uddannelse for alle under 30 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse.

  • En EGU varer 2-3 år og er tilpasset den enkelte elev.
  • EGU består af 20-40 uger på skole, resten i praktik.
  • Eleven får elevløn i praktikperioderne og skoleydelse i skoleperioderne.
  • EGU bliver afsluttet med et uddannelsesbevis.

EGU er kompetencegivende og giver ligesom en erhvervsuddannelse mulighed for indmeldelse i A-kasse og ret til dagpenge på dimittendsats, hvis man er ledig efter afslutning af EGU-uddannelsen.

Langt de fleste får dog arbejde eller fortsætter i uddannelse efter gennemført EGU.

Silkeborg Produktionshøjskole driver EGU Silkeborg for Silkeborg Kommune.

Læs mere om EGU her eller kontakt en EGU-vejleder.