rengoring topbillede  fejemaskine topbillede  Maler topbillede  traer topbillede

Vi sørger for, at bygninger og udendørs arealer på afdelingen på Granhøjvej bliver passet og vedligeholdt, så alle elever og medarbejdere møder på en flot og pæn skole.

Vi har desuden vedligeholdelses-, reparations- og anlægsopgaver for kunder i byen.

 
Arbejdet består bl.a. af:

  • Pasning af udendørs arealer.
  • Vedligeholdelse og mindre reparationer af tekniske installationer, inventar og bygninger.
  • Den daglige rengøring af skolens fællesarealer.
  • Opgaver for kunder udefra og fælles produktioner med andre værksteder.

 

Vi lægger vægt på god service, hvor det er vigtigt, at man samarbejder og hjælper hinanden.

Du får en hverdag, hvor arbejdsdagen og opgaverne er meget forskellige.

Du får et godt kendskab til maskiner og værktøj i faget.

 

Vi har et tæt samarbejde med Metal & Motor og Bygge & Anlæg, så du kan også prøve at arbejde inden for andre håndværksfag og blive klar til at vælge din uddannelsesretning.

 

Værkstedet kan være forberedende til den egentlige ejendomsserviceuddannelse, og er godkendt til at have to lærlinge (ejendomsservicetekniker via Aarhus Tech).

 

Find telefonnumre til dine værkstedslærere her.

Vil du vide mere, se værkstedsbeskrivelse Ejendomsservice.