lærlinge topbillede     

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) foregår i et samarbejde mellem Silkeborg Produktionshøjskole og flere erhvervsskoler.

En PBE-lærling har hele eller dele af sin praktiktid på et af produktionsskolens værksteder.

En PBE-lærling tager sit grundforløb helt eller delvist på værkstedet. Det ligner mesterlære og er mindre bogligt.

 

Hvem kan blive lærling på Silkeborg Produktionshøjskole?

  • Du skal være produktionsskoleelev for at kunne søge en læreplads hos os.
  • Det er værkstedet og erhvervsskolen, der bestemmer, hvem der får pladserne.
  • Du kan komme i betragtning, hvis du og vi tror, at du med støtte og oplæring fra din værkstedslærer vil have bedre muligheder for at gennemføre og få dit svendebrev, end hvis du vælger en ordinær lærlingeplads.

Lærlinge på Silkeborg Produktionshøjskole er tilmeldt den erhvervsuddannelse, hvor de har deres skoleforløb. Lærlinges uddannelse tilrettelægges i tæt samarbejde mellem erhvervsskolen og Silkeborg Produktionshøjskole. Uddannelsen har samme værdi og krav til indhold som en tilsvarende uddannelse i en privat virksomhed.

 

Hvordan foregår det?

Silkeborg Produktionshøjskole er din arbejdsplads, mens du er i lære. Måske er du også i praktik i andre virksomheder, og nogle af vores lærlinge har afsluttet deres uddannelse i en privat virksomhed med delaftale.

Grundforløbet gennemføres som mesterlære – med det, der kaldes grundlæggende praktisk oplæring på værkstedet på Silkeborg Produktionshøjskole. Du aflægger prøve på værkstedet, inden du kan fortsætte på hovedforløbet. Skoledelene i hovedforløbet foregår på erhvervsskolen.

Uddannelsen bliver skræddersyet til dig. Du får en uddannelse, der er lige så god, som den du kunne få andre steder, men med mere støtte, og den kan tage lidt længere tid. Kravene er de samme, men både metoderne og lærestedet er anderledes.

 

Lærlingepladser på SPH

Silkeborg Produktionshøjskole er godkendt til:

  • 4 beklædningshåndværkerlærlinge (på DesignVærket).
  • 6 smedelærlinge (på Metal & Motor).
  • 10 caterlærlinge (i køkkenet på Silkeborg Produktionshøjskole og i køkkenet på Silkeborg Sportscenter).
  • 4 ejendomsserviceteknikerlærlinge (på Ejendomsservice).
  • 4 tømrerlærlinge (på Bygge & Anlæg)