PBE - Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Målgruppe

Produktionsskoleelever, som har mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse med den særlige støtte, som produktionsskolen kan give, når praktiktiden foregår på et af skolens værksteder.

Optagelse

Sker i et samarbejde med erhvervsskolen, hvor lærlingen indskrives og gennemfører skoleperioderne i hovedforløbet.

Se mere om uddannelsen her og generelt på www.psf.nu/pbe

Eller kontakt vores lærlingevejleder, Uddannelsesleder Lone Hvass Pedersen.