lærlinge topbillede     

Som lærling på Silkeborg Produktionshøjskole er du både elev og ansat.

Dagligdagen er på mange måder den samme som for produktionsskoleelever, men samtidig får du større ansvar og der stilles større krav til dig.

Nedenfor kan du læse mere om de ting i dagligdagen, hvor der gælder andre regler for dig som lærling.

Arbejdstid
Ferie og feriefridage
Økonomi
Kostordning
Nøgler og alarm
Sygemelding
Læge- og tandlægebesøg
Forsikring
Arbejdstøj
Lærlingeklub
 

Arbejdstid

Som lærling på Silkeborg Produktionshøjskole har du en 37 timers arbejdsuge og samme mødetid som skolens øvrige ansatte.

Mandag, tirsdag og torsdag                 kl. 7.30 – 15.00
Onsdag    kl. 7.30 – 16.00
Fredag kl. 7.30 – 13.30

 

Caterlærlingene møder kl. 7.00 og får tidligere fri.

Det kan forekomme, at der er opgaver på andre tidspunkter. Du vil så få tilsvarende fri på et andet tidspunkt, så den ugentlige arbejdstid i gennemsnit er 37 timer.

Pauserne på 2 x ½ time mandag til torsdag og ½ time fredag er en del af arbejdstiden, og du står derfor til rådighed i din pause, hvis der opstår behov for din arbejdsindsats.

 

Til toppen af siden

 

Ferie og feriefridage

Som lærling har du 5 ugers ferie om året. Du har normalt ferie, når skolen er lukket. Dog kan dit værksted have produktion i en ferieuge, og så holder du og den lærlingeansvarlige lærer ferie på et andet tidspunkt.

Se skolens ferieplan her og spørg på værkstedet, om der gælder andet for dig.

Som lærling hos os optjener du ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse.

Feriefridagene afholdes efter aftale mellem lærling og lærer.

Feriefridagene afvikles inden for ferieåret (1. maj – 30. april).

Lærlingene følger aftalerne med alle andre ansatte på skolens værksteder og har ikke fri den 1. maj og 5. juni.

24. december og 31. december er feriedage, som fratrækkes de 5 ugers ferie.

 

Økonomi

Du får samme ydelse som EUD-elever i skolepraktik, nemlig skoleydelse. Skoleydelsen er den samme som for produktionsskoleelever.

Ydelsen udbetales af den erhvervsskole, du er tilmeldt.

 

Til toppen af siden

 

Kostordning

Lærlinge betaler for kost. Pt. er prisen 275 kr. pr. måned. Der kan betales med MobilePay eller ved bankoverførsel.

 

Nøgler og alarm

Efter tre måneders prøvetid udleveres der nøgler, chips og alarmkoder til lærlinge, der har brug for det i det daglige arbejde.

Nøgle udleveres af forstander. Chip udleveres af Ejendomsservice.

Kode og instruktion til alarm fås hos logistikafdelingen.

 

Til toppen af siden

 

Sygemelding

Sygemelding til værkstedet inden mødetid på første sygedag.

Du aftaler med den lærlingeansvarlige lærer, hvor ofte der skal være kontakt i sygeperioden.

 

Læge- og tandlægebesøg

Læge-og tandlægebesøg skal så vidt muligt lægges udenfor arbejdstiden. Tal med din værkstedslærer, hvis det ikke kan lade sig gøre.

 

Forsikring

Når du arbejder med produktionen for dit værksted, er du dækket af statens erstatningsordning ved undervisning under arbejdspladslignende forhold, hvis du skulle komme til skade.

Alle elever er desuden tilmeldt en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker, når undervisningen ikke har med produktionen at gøre samt når du er på vej til og fra skolen.

Du betaler 23 kr. for ulykkesforsikringen ved indmeldelsen på skolen. Forsikringen gælder så i resten af dit ophold hos os.

 

Arbejdstøj

Skolen stiller arbejdstøj og arbejdsfodtøj til rådighed for de lærlinge, som har brug for det i arbejdet.

 

Lærlingeklub

PBE-lærlinge på SPH er medlem af en lærlingeklub, som holder møder sammen med skolens uddannelsesleder og elevernes værkstedsledere. På møderne drøftes emner af generel betydning for lærlingeuddannelsen og for trivsel i hverdagen. Lærlingeklubben holder ca. to sociale arrangementer om året. 

 

Til toppen af siden