Uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb

 • Produktionsskoleforløb på en bred vifte af værksteder, som kan forberede til alle fire indgange til erhvervsuddannelserne og til de gymnasiale uddannelser.

 • Produktionsskoleforløbet kan være et led i et aktiveringstilbud.

 • Mulighed for eksamensforberedende dansk og matematik på 9.- og 10.-klassesniveau.

 • Produktionsskoleforløb for flygtninge/indvandrere med særligt tilrettelagt danskundervisning.

 • Individuelt tilrettelagte deltidsforløb.

 • Dele af STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse.

 • Dele af erhvervsuddannelsernes (EUD) grundforløb.

 • Introduktion til ungdomsuddannelse i Garantiskolen i samarbejde med erhvervsuddannelserne - tilrettelagt for afgangselever fra grundskolens specialklasser eller andre med særlige behov.


Kompetencegivende uddannelser

 • PBE - Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse (cater, smed, ejendomsservicetekniker og beklædningshåndværker) - afsluttes med svendebrev.

 • EGU – Erhvervsgrunduddannelsen - afsluttes med uddannelsesbevis og dimittendrettigheder i A-kasse.

 • KUU - Kombineret Ungdomsuddannelse - afsluttes med bevis som erhvervsassistent.

 

Silkeborg Produktionshøjskole er tovholder for Kombineret Ungdomsuddannelse i et udbudsområde, som dækker Silkeborg, Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Info til kommende og nuværende elever om uddannelserne kan findes her

Info til sagsbehandlere og vejledere kan findes her