Hvem kan blive elev?

Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse (f.eks. svendeprøve fra Teknisk Skole eller studentereksamen fra gymnasiet eller HF, HHX og HTX)

Hvornår

 • Når du gerne vil prøve fagene i praksis.
 • Når du vil være en del af et godt fællesskab med andre unge som dig.
 • Når du ikke er i arbejde eller uddannelse.
 • Når du ikke lige er klar til at starte på en uddannelse.
 • Når du venter på at komme i gang.
 • Når du ikke ved, hvad du skal vælge.

Interesseret?

Kontakt skolens vejledere eller din UU-vejleder.

Hvis du bor i Silkeborg Kommune: http://www.uusilkeborg.dk/

Hvis du bor i en anden kommune, kan du finde dit UU-center her: https://www.ug.dk/6til10klasse/ungdommens-uddannelsesvejledning

 

Hvad kan jeg bruge det til?

Formålet med dit ophold på Silkeborg Produktionshøjskole er, at du kommer videre på en uddannelse eller får et arbejde.

 • Du vælger det værksted, som passer til dine interesser og fremtidsdrømme.
 • Du arbejder praktisk på dit værksted og lærer en masse om faget.
 • Du laver produkter og udfører serviceopgaver i høj kvalitet til vores mange tilfredse kunder.
 • Du bliver en del af et arbejdsfællesskab, hvor det er vigtigt, at man kan samarbejde. Det vil hjælpe dig, når du senere skal ud på en arbejdsplads.
 • Du lægger, sammen med din værkstedslærer og din vejleder, en plan for din tid på skolen - og for tiden bagefter.
 • Der er mulighed for undervejs at komme i praktik på andre værksteder eller skifte værksted, hvis du vil afprøve flere fag eller skifter retning undervejs
 • Hvis du har brug for mere dansk og matematik eller andre fag, så kan vi også tilbyde dig det.
 • Du prøver forskellige job og uddannelser i praktik på virksomheder og i kombiforløb på erhvervsskoler eller HF/VUC
 • Du finder ud af, hvad du vil.

Læs mere her om forløbsplanssamtaler.

Du slutter, når du er klar til at starte på uddannelse eller job. Du kan gå på skolen i 1 år. Du har mulighed for at søge om at få forlænget dit ophold på produktionsskole, hvis du har brug for det for at blive helt klar til den ønskede uddannelse.