Her kan du læse mere om din dagligdag som produktionsskoleelev.

 • Hvad kan du forvente?

 • Hvad er dine muligheder?

 • Hvad forventer vi af dig?

 • - og en masse praktiske oplysninger om mødetider, madordning, arbejdstøj, transport og meget andet.

Spørg, hvis du mangler noget.

 

På værkstedet
Maden
Forløbsplanssamtaler
Vejledning
Almen undervisning
Praktik
Kombinationsforløb
Idræt, bevægelse og højskoleeftermiddage
Arrangementer og ekskursioner
Kompetencebevis
Udvekslingsrejser
Deltagerråd
Rengøring
Mødetider
Ferie og fridage
Buskort
Sygemelding
Andet fravær
Arbejdstøj
Adresseændring
Forsikring

 

På værkstedet

Det meste af dagen er du på det værksted, du har valgt.

Værkstedet fremstiller produkter til kunder udefra eller til skolen.

Du planlægger og udfører opgaver, som værkstedet har fået bestillinger på.

Du samarbejder om opgaverne med de andre elever på værkstedet og dine værkstedslærere.

Du får kendskab til værktøj og arbejdsmetoder indenfor faget.

Se mere her om dit værksted.

 

Maden

God og sund mad skal der til, når man skal arbejde og lære noget.

Skolens køkkener laver sund og rigelig mad til både elever og medarbejdere hver dag.

Måltiderne er en del af arbejdstiden og fællesskabet for alle medarbejdere, lærlinge og elever. Vi er alle med i kostordningen og vi spiser sammen - allesammen.

Alle betaler 23 kr. pr. dag for mad. Det dækker kun prisen på råvarerne, og skolen betaler resten.

Du betaler ikke for kost i ferier og på fridage og når du er i praktik eller kombiforløb udenfor skolen.

Hvis du får skoleydelse fra os, trækker vi betalingen for kost direkte.

Du skal lave en aftale om betaling for kost med administrationen, hvis du er på uddannelsesydelse, SU eller af andre grunde ikke får skoleydelse, mens du går på skolen.

Din værkstedsleder eller vejleder kan hjælpe dig med at få lavet en aftale.

Til toppen af siden

 

Forløbsplanssamtaler


Introsamtale og uddannelsesplan

Ved din start på Silkeborg Produktionshøjskole lægger du, i samarbejde med skolens vejleder og din værkstedslærer, en plan for din tid på Silkeborg Produktionshøjskole. Planen er dit værktøj for opholdet:

 • Hvad vil du bruge opholdet til?
 • Hvad er i fokus i dit liv?
 • Hvad vil du gerne øve dig i, mens du er her?
 • Hvordan skal din forløbsplan se ud, hvis du skal nå dine mål?
 • Har du brug for undervisning i dansk og matematik for at blive optaget på uddannelse?


Forløbsplanssamtaler

Derefter er der opfølgning på din plan mindst hver 3. måned, hvor du snakker med din værkstedslærer/vejleder:

 • Trives du på værkstedet med opgaverne og med de andre?
 • Går det dén vej, du gerne vil i forhold til din forløbsplan og uddannelsesplan?
 • Hvad er dine næste mål?
 • Planlægning af praktik eller kombinationsforløb?

  Til toppen af siden

 

Vejledning

Din værkstedslærer er din kontaktperson i dagligdagen. I kan snakke om alt, hvad der har betydning for dig og de mål, du har for fremtiden.

Du har også en vejleder, som er tilknyttet dit værksted. Vejlederen kan hjælpe dig med din uddannelsesplan og med tilmelding til uddannelse og ansøgning om SU.

Vejlederen kan også hjælpe med andre spørgsmål og praktiske udfordringer, du kan møde på vejen, for eksempel:

 • Tilmelding til almen undervisning og kombiforløb
 • Oprette Nem-ID
 • Søge buskort
 • Søge bolig
 • Lægge budget
 • Søge praktik eller job
 • Hjælp til personlige problemer

Vejlederne samarbejder tæt med vejlederne på alle ungdomsuddannelserne og i UU i et samarbejde, vi kalder Garantiskolen.

Vejlederne i Garantiskolen støtter dig i din personlige vej til at gennemføre en uddannelse. Og så er det lige meget, hvilken uddannelsesinstitution, du går på.

Til toppen af siden

 

Almen undervisning

Dansk og matematik

Teori og praksis er tæt forbundne på værkstederne. I dagligdagen vil du, gennem de opgaver, du løser på værkstedet, komme til at læse, regne, stave og formulere dig.

Mangler du 9. eller 10. klasses eksamen, der er god nok til at starte på din uddannelse?

Vil du forberede dig til en optagelsesprøve?

Så har vi tilbud om undervisning i dansk og matematik.

Der starter hold i august og januar, og du kan gå til eksamen i juni eller december.


Enkeltfag – HF og VUC

Du har også mulighed for at forbedre dine faglige kundskaber på HF eller VUC.

Du kan modtage undervisning op til 10 timer ugentligt. Timerne foregår i skoletiden og du får almindelig skoleydelse, mens du er til undervisning.

Resten af tiden er du elev på Silkeborg Produktionshøjskole.

 
Ordblind?

 • Har du svært ved at læse og skrive?
 • Ved du, at du er ordblind?
 • Vil du gøre noget ved det?

Du kan få ordblindeundervisning på skolen på Granhøjvej torsdag kl. 14.00-16.30.

Kontakt din værkstedslærer eller din vejleder.

Til toppen af siden

 

Praktik - grib muligheden

Du kan komme i praktik i 4 uger for hvert halve år, du går på skolen.

Du skal dog have gået 4 uger på skolen, før du kan komme i praktik.

Du får din almindelige skoleydelse, mens du er i praktik.


Praktiktiden i en virksomhed kan være et godt redskab til:

 • At få afprøvet sit uddannelsesønske.
 • At skabe mulighed for at få et arbejde.
 • At åbne dørene for en læreplads.


Hvordan kan du komme i praktik?

 • Snak med din værkstedslærer om muligheder for praktik.
 • Gå til åben vejledning og hør om, hvad der skal til for at komme i praktik.
 • Lav din plan for praktik ved forløbsplanssamtalerne.
 • Kender du eller dine venner eller forældre en god virksomhed?

Inden du kan starte i praktik, skal skolen og virksomheden være enige om, hvordan praktikken skal foregå.

Din værkstedslærer hjælper dig med at lave praktikaftalen.


Sygdom under praktik i en virksomhed

Hvis du bliver syg i din praktik, skal du ringe til praktikstedet inden din mødetid. Du skal også ringe direkte til din værkstedslærer på Silkeborg Produktionshøjskole mellem kl. 7.30 og 7.50. Nummeret kan du finde her. Ved korrekt sygemelding udbetaler Silkeborg Produktionshøjskole skoleydelse.


Arbejdstøj og kost

Du skal som regel selv sørge for at have en madpakke med på arbejde, når du er i praktik. Husk at spørge praktikstedet vedrørende arbejdstøj, madpakke eller madordning, rygeregler mv.


Transport

Det er muligt at få støtte til din transport under praktikken. Henvend dig hos en af skolens vejledere. Støtte til transport i praktik skal være aftalt inden praktikstart. Du skal selv betale en mindre del af din transportudgift.


Hvordan er din mødetid i en praktik?

En praktikplads er at betragte som at være i arbejde på arbejdspladsen. Det vil sige, at:

 • Du skal møde til tiden.
 • Du skal møde på samme tidspunkt som alle andre på arbejdspladsen.
 • Din arbejdsdag har samme længde som alle andres på arbejdspladsen.

Dette gælder, med mindre virksomheden, du og skolen i fællesskab har aftalt noget andet.

Hvis du er tilmeldt almenundervisning (dansk og matematik på produktionsskolen eller fag på VUC), skal det stå i din praktikaftale, at du har fri i praktikken til at følge din undervisning.

Flertallet af virksomhederne har en 37-timers arbejdsuge.


Forsikring, mens du er i praktik

Du er arbejdsskadeforsikret gennem Silkeborg Produktionshøjskole, når du er i praktik.

Hvis du kommer til skade, skal du henvende dig til virksomhedens sikkerhedsrepræsentant og til Silkeborg Produktionshøjskole.

Til toppen af siden

 

Kombinationsforløb

I et kombinationsforløb er du på en ungdomsuddannelse sammen med andre elever fra produktionshøjskolen.

 • Det kan være, at du én dag om ugen er på Teknisk Skole sammen med nogle andre fra værkstedet.
 • Eller måske er du en uge eller to på den uddannelse, du har tænkt på at gå i gang med senere.
 • Eller måske flytter hele dit værksted undervisningen til en erhvervsskole.

De fleste elever deltager i kombinationsforløb i sammenlagt mindst 2 uger, mens de går på skolen.

 

Idræt, bevægelse og højskoleeftermiddage

Hver tirsdag eftermiddag deltager du enten i idræt, bevægelse eller en højskoleeftermiddag (se under arrangementer).

Du kan vælge mellem:

 • Idræt i Silkeborg Sportscenter på Århusbakken; for eksempel boldspil, boksning, funktionel træning, fitness eller lignende.
 • Bevægelse; for eksempel en god gåtur, lege eller spil.

 

Arrangementer og ekskursioner

Vi har hvert år sommerudflugt, sommerfest og julefrokost for hele skolen.

Højskoleeftermiddage

10 gange om året afløses idræt og bevægelse af en højskoleeftermiddag med foredrag, diskussioner, film og meget andet.

På ture med værkstedet

Værkstederne på skolen arrangerer selv ture.

Meningen med turene er, at værkstedet:

 • Kommer ud og ser faget anvendt i virkelighedens verden.
 • Får inspiration til hverdagen.
 • Får styrket sammenholdet og venskabet.
 • Får brudt hverdagen op ved at komme på tur.

Til toppen af siden

 

Kompetencebevis

Når du slutter hos os, får du et kompetencebevis.

I beviset skriver din værkstedslærer om de opgaver, du har løst på værkstedet og de øvrige aktiviteter, du har deltaget i.

Der står, hvad du har lært indenfor faget (eller fagene, hvis du har været på mere end ét værksted).

Udtalelser fra praktiksteder og kombinationsforløb vil også ligge i mappen sammen med kompetencebeviset.

 

Udvekslingsrejser

Skolens venner i udlandet

Silkeborg Produktionshøjskole samarbejder med skoler og projekter forskellige steder i Europa. Vi har udvekslingsrejser med skolerne, hvor du kan ansøge om at deltage. Midler til udvekslingsturene søger vi hos EU via programmet Aktive Unge. 

 • Du lærer unge fra andre lande at kende.
 • Du tilbydes et spændende program med mange aktiviteter.
 • Du får en stor oplevelse.


Kommentarer fra elever, der har deltaget på turene:

"...det var rigtig fedt at komme lidt væk fra den normale hverdag. Jeg havde ingen hjemve eller noget. Jeg synes, det var fedt, når vi hyggede om aftenen, og når vi lavede opgaver og sådan".

"...jeg fik en større forståelse for andre..."

"...turen og sammenholdet savner jeg..."

"...de erfaringer, jeg har gjort mig, kan jeg bruge, når jeg engang skal have min uddannelse, til at snakke med andre mennesker uden at være så genert..."

"...jeg er blevet klar til at klare mig selv og til at rejse..."

"...det var en fed tur - det var fællesskabet, der gjorde det hele..."

 

Deltagerråd

Brug din indflydelse!

På Silkeborg Produktionshøjskole har elever og lærlinge dannet et deltagerråd bestående af interesserede fra skolens forskellige værksteder og uddannelser.

Deltagerrådet arbejder for, at alle på skolen skal få den bedst mulige undervisning i et godt ungdomsfællesskab.

Deltagerrådet varetager dine interesser og er dit demokratiske talerør.

Deltagerrådet kan komme med forslag til lærere, ledelse og skolens bestyrelse om nye tiltag.

Man kan blive valgt til deltagerrådet, så længe man er elev eller lærling på skolen. Man udtræder af deltagerrådet i det øjeblik, man går ud af skolen.

Til toppen af siden

 

Rengøring

På Silkeborg Produktionshøjskole skal der være rent og se pænt ud, så det er rart at komme her for os selv og for vores kunder og andre gæster.

På afdeling Granhøjvej gør Ejendomsserviceværkstedet en stor indsats og tager sig af det meste af rengøringen. Men en ren og pæn skole er et fælles projekt. 

Derfor deltager alle elever på afdeling Granhøjvej aktivt i rengøringen af skolens fællesarealer. Du vil i bestemte uger deltage i rengøringen sammen med andre elever på dit værksted. Hvis du er på skolen et helt år, vil du i alt deltage i rengøringen i 3-4 dage.

Elever og lærere på Ejendomsservice vil sørge for instruktionen, så du får kendskab til rengøringsmidler, ergonomiske arbejdsredskaber og undervisning i at gøre rent

På skolens øvrige afdelinger er rengøring en del af det daglige arbejde på værkstedet.

 

Mødetider

Dine mødetider på skolen:

Mandag - torsdag          kl. 8.00-15.00
Fredag     kl. 8.00-13.00

                              

Arrangementer, opgaver og produktioner på værkstedet kan foregå udenfor den normale mødetid. Du får det at vide i god tid og får til gengæld fri på et andet tidspunkt.


Pauser

På alle skolens afdelinger er der to pauser på en halv time mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og en pause om fredagen.

Værkstedernes lærere og elever holder pauserne sammen.

Pauserne er en del af arbejdstiden, og du kan derfor kun efter særlig aftale med din værkstedslærer forlade skolen i pausen.

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvornår pauserne ligger. Spørg dine kammerater og din lærer.

 

Ferie og fridage

Ferie

Som produktionsskoleelev har du ifølge loven ferie i fem uger om året.

Silkeborg Produktionshøjskole holder ferielukket i fem uger hvert år og du har fri på alle helligdage, men ikke 1. maj og Grundlovsdag 5. juni


Ferieplan for 2019

Juleferie  22. december 2018 - 1. januar 2019
Påskeferie  18. - 22. april 2019
St. Bededag  17. maj 2019
Kristi Himmelfartsferie  30. maj - 2. juni 2019
Pinseferie  8. - 10. juni 2019
Sommerferie  8. - 28. juli 2019

 

Efter 1. august 2019 overgår produktionsskolen til den Forberedende Grunduddannelse. Så snart vi kender ferieplanen for 2. halvår af 2019, vil den fremgå ovenfor.

Vær opmærksom på, at værkstedet Idræt & Sundhed har en lidt anderledes ferieplan. Spørg på værkstedet.

I løbet af året har du nogle fridage eller fritimer, når lærerne er på uddannelse eller holder planlægningsmøder. De dage og timer får du løbende besked om. Spørg din værkstedslærer.

Til toppen af siden 

 

Buskort

Ungdomskortet giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark. Derudover giver Ungdomskortet dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Prisen på Ungdomskortet kan du se på www.ungdomskort.dk


Fordele ved Ungdomskort:

 • Rejs ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
 • Rejs ubegrænset i dit eget takstområde - hele den farve, du bor indenfor.
 • Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af voksenbilletter.
 • Rejs på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og Arriva).
 • Ungdomskortet gælder i både skoleperioder og ferieperioder.


Hvordan får du et Ungdomskort?

Du kan læse meget mere om, hvordan du søger et Ungdomskort på www.ungdomskort.dk

Du er velkommen til at spørge i vejledningen, hvis du er i tvivl om noget.

Indtil du får dit Ungdomskort, kan du få refunderet en del af dine omkostninger til rejsekort eller klippekort på mobil. Spørg din vejleder, hvordan det fungerer eller læs her.

 

Sygemelding

Hvis du er syg, skal du ringe til en af dine værkstedslærere mellem kl. 7.30 og 7.50.

Du skal ringe hver dag, når du er syg.

Hvis du er syg i længere tid, kan du lave anden aftale med din værkstedslærer om, hvor tit du skal ringe.

Du får skoleydelse for sygetimer, hvis du har sygemeldt dig efter reglerne.

Et direkte telefonnummer til dit værksted kan du finde her.

 

Andet fravær

Der er mødepligt til undervisningen.

Hvis du har fravær uden sygemelding eller uden en klar aftale med din værkstedslærer, bliver der trukket i din skoleydelse.

Din værkstedslærer eller vejleder kontakter dig for at finde ud af årsagen til fraværet og for at støtte dig i at undgå, at det gentager sig.

Læge- og tandlægebesøg skal så vidt muligt lægges i fritiden. Tal med din værkstedslærer, hvis det ikke kan lade sig gøre. Så kan du i nogle tilfælde undgå træk i skoleydelsen.

Til toppen af siden

 

Arbejdstøj

På nogle af Silkeborg Produktionshøjskoles værksteder er brugen af arbejdstøj og sko obligatorisk. Det sker af sikkerhedsmæssige og/eller hygiejniske årsager.

Din værkstedslærer vil hjælpe med at bestille arbejdstøj og sko, når du begynder som elev.

Nogle værksteder yder et bidrag til arbejdstøj. Skolen har fordelagtige rabataftaler, som kommer eleverne til gavn ved indkøb af arbejdstøj og sko. Du kan afdrage din betaling over din skoleydelse med mindre rater hver måned.

Hvis du stopper på skolen, inden du er færdig med at betale, trækkes restbeløbet i din sidste skoleydelse.

 

Adresseændring

Husk at give din værkstedslærer besked, hvis du:

 • Ændrer telefonnummer
 • Ændrer mailadresse
 • Flytter

Hvis du flytter hjemmefra og er over 18 år, stiger din skoleydelse, men kun hvis vi får det at vide.

Husk også at fortælle os, hvis du flytter hjem igen.

 

Forsikring

Når du arbejder med produktionen for dit værksted, er du dækket af Statens erstatningsordning ved undervisning under arbejdspladslignende Forhold, hvis du skulle komme til skade.

Alle elever er desuden tilmeldt en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker, når undervisningen ikke har med produktionen at gøre samt når du er på vej til og fra skolen.

Du betaler 23 kr. for ulykkesforsikringen ved indmeldelsen på skolen. Forsikringen gælder så i resten af dit ophold hos os. 

Til toppen af siden