Silkeborg Produktionshøjskole samarbejder med en lang række lokale aktører, lige fra uddannelsesinstitutioner til private og offentlige virksomheder.

 

Silkeborg Uddannelsesforening

Silkeborg Uddannelsesforening arbejder for, at kommunen også i fremtiden vil være kendt for sine mange uddannelsesmuligheder. Den er med til at udvikle og fremme uddannelserne i Silkeborg, og det gør den bl.a. ved at

 • Styrke samarbejdet mellem de forskellige uddannelser.

 • Styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelserne.

 • Sikre et stærkt samarbejde mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, så overgangene bliver så gode som muligt.

 • Komme med gode råd og forslag til, hvordan Silkeborg kan få flere unge til at begynde på og fuldføre en uddannelse.

Se mere om Uddannelsesforeningen.

 

Garantiskolen

Et samarbejde, der skal bidrage til den gode overgang fra grundskole til videre uddannelse samt medvirke til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Samarbejdet omfatter og skal støtte unge, der har brug for en særlig start på eller et særligt forløb under en ungdomsuddannelse, herunder unge, som er uafklarede i deres uddannelsesvalg eller i risiko for at falde fra deres uddannelse.

 

Garantiskolens parter:

 • Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

 • Silkeborg Business College

 • Teknisk Skole Silkeborg

 • Silkeborg Gymnasium

 • Th Langs HF/VUC

 • Silkeborg Produktionshøjskole

 • EGU Silkeborg

 • KUURS Silkeborg

 • Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune

 • Grundskolerne i Silkeborg Kommune

 • Silkeborg Ungdomsskole

 • Ungeguiden/Jobcenter Silkeborg

 • UU Silkeborg

 • Familieafdelingen i Silkeborg Kommune

Parterne repræsenteres ved mellemledere og vejledere fra de enkelte institutioner.

 

Silkeborg Produktionshøjskole indgår i regi af Garantiskolen i en række samarbejder, blandt andre:

 • Drift af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for alle unge fra Silkeborg Kommune.

 • Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE).

 • Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).

 • Meritgivende kombinationsforløb for produktionsskoleelever på EUD.

 • Gennemførelse af dele af grundforløb for EUD elever på SPH.

 • Drift af kantinen på Social- og Sundhedsskolen som produktionsskoleværksted.

 • Introduktionsforløb til garantiskolens uddannelsesmuligheder for folkeskolens specialklasser og inklusionstilbud.

 • Forløb for aktiverede elever.

 • Særlige elevforløb i indtægtsdækket virksomhed for uddannelseshjælpsmodtagere.

 • Kombinationsforløb for flygtninge.

 • Fælles mentorordning.

 • Fælles psykologordning.

 • Forebyggelse af misbrug af rusmidler.

 • Sundhedsfremmende arrangementer.

 • SSP-samarbejde.

Se mere om garantiskolesamarbejdet her.

 

Silkeborg Produktionshøjskole samarbejder med andre uddannelsessteder om:

 • Tilbud til STU-elever (særligt tilrettelagt uddannelse) i Silkeborg Kommune.

 • Ordblindeundervisning.

 • Kombinationsforløb for deltagere på sprogskole.

 • Kombinationsforløb på Erhvervsuddannelser udenfor Silkeborg.

 

Silkeborg Produktionshøjskoler har desuden samarbejdsaftaler med:

 • Silkeborg Sportscenter

 • Silkeborg Kommunes skoleforvaltning om udbud af aktiviteter for skoler og børneinstitutioner

 • Silkeborg Regattaforening

 • Midtbypsykologerne

 • Musical Silkeborg

 • Den Kreative Skole

 • Aktiv Weekend

 

Silkeborg Produktionshøjskole er medlem af Produktionsskoleforeningen.

www.psf.nu er der samlet oplysninger om og lovgivning for produktionsskolevirksomhed, EGU, PBE og KUU.