Silkeborg Produktionshøjskole - En anden vej til uddannelse

Mange uddannelser er blevet mere boglige.

Silkeborg Produktionshøjskole tilbyder en anden og praktisk vej mod uddannelse.

Vi tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål.

Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen.

Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Silkeborg Produktionshøjskole udbyder en vifte af uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb og kompetencegivende uddannelser – alle med udgangspunkt i en praktisk tilgang til fagene.

 

Uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb

Info til eleven, se her.

 • Produktionsskoleforløb på 10 værksteder, som kan forberede til alle fire indgange på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.
 • Produktionsskoleforløbet kan være et led i et aktiveringstilbud.
 • Der er mulighed for eksamensforberedende dansk og matematik på 9.- og 10.-klassesniveau.
 • Produktionsskoleforløb for flygtninge/indvandrere med særligt tilrettelagt danskundervisning.
 • Individuelt tilrettelagte deltidsforløb.
 • Dele af STU (Særligt tilrettelagt uddannelse).
 • Dele af EUD-Grundforløb.
 • Introduktion til ungdomsuddannelse i Garantiskolen i samarbejde med erhvervsuddannelserne. Tilrettelagt for afgangselever fra grundskolens specialklasser eller andre med særlige behov.

 

Kompetencegivende uddannelser

 • PBE – Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (cater, smed, ejendomsservicetekniker og beklædningshåndværker) – afsluttes med svendebrev.

Info til lærlingen se her.

 

 • EGU – Erhvervsgrunduddannelsen – afsluttes med uddannelsesbevis og dimittendrettigheder i A-kasse.

Info til EGU-eleven se her.

 

 • KUU – Kombineret Ungdomsuddannelse – afsluttes med bevis som erhvervsassistent.

Info til KUU-eleven se her.

 

Silkeborg Produktionshøjskoles mål er, i et samarbejde med Silkeborgs øvrige uddannelsesinstitutioner, UU-Silkeborg og Ungeguiden, at sikre, at der findes en uddannelsesvej for alle unge i Silkeborg Kommune.

Der er løbende dialog i Garantiskolen om kvalificering af de samlede uddannelsestilbud og uddannelsesforberedende tilbud.

Mangler du noget, så kontakt vores viceforstander Stinne Damgaard Ibh, så sætter vi det på dagsordenen.