Vi arbejder hele tiden hen imod, at vores elever starter i uddannelse eller job umiddelbart efter produktionsskoleopholdet.

Elevens forløbsplan er den individuelle plan, der danner den røde tråd i elevens forløb på skolen. Forløbsplanen tilrettelægges, så den enkelte elev kan udvikle relevante kompetencer samt får viden og erfaringer med muligheder for uddannelse og job.

Derfor er virksomhedspraktik, kombinationsforløb og åbent hus-arrangementer på uddannelsesinstitutionerne en vigtig del af dét at gå på produktionsskole, ligesom der løbende arbejdes med almen dannelse og elevens forudsætninger for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

I Silkeborg Kommune er vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner forankret i Garantiskolen, og samarbejdet er med til at give eleverne en bred vifte af tilbud for tredjedelsundervisning og kombinationsforløb.

Samtidig sikrer samarbejdet i Garantiskolen, at de unge får en god overgang mellem produktionsskole og uddannelse.

Gennem hele produktionsskoleforløbet vejledes eleverne. Vejledningen varetages af værkstedslærerne og skolens vejledning i både formelle og uformelle vejledningssamtaler.

Gennem elevens forløb og særligt ved fare for frafald er der tæt kontakt med UU og elevens netværk.

 

Se hele vores udslusningsstrategi her.

Se vores udslusningsstatistik for 2016 her.