Undervisningsmiljø | Arbejdsmiljø | Grøn smiley | Hjertestarter

 

Undervisningsmiljø

Silkeborg Produktionshøjskole har stort fokus på undervisningsmiljøarbejdet, og vi lægger vægt på, at eleven har medindflydelse både i det daglige og ved de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger.

Loven om elevers undervisningsmiljø pålægger Silkeborg Produktionshøjskole at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering, som minimum skal revurderes hvert tredje år.

En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde en beskrivelse af det æstetiske, det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen på Silkeborg Produktionshøjskole omhandler:

 

Æstetisk undervisningsmiljø

 • Indretning af værkstedet (farvevalg, materialer, lys, planter, udsmykning).

 • Værkstedets inventar (borde, stole m.v.).

 • Orden og renlighed.

 • Skolens udearealer.

 

Fysisk undervisningsmiljø

 • Indeklima (rengøring, udluftning).

 • Brug af værktøjer (relevante maskiner, arbejdsbeklædning).

 • Sikkerhedsforanstaltninger.

 • Mulighed for adgang til IT.

 • Kantine, toiletforhold.

 

Psykisk undervisningsmiljø

 • Omgangstonen (mobning, anerkendelse fra lærere og vejledere, måden vi taler sammen på).

 • Trivsel (fællesskab, indflydelse på undervisning, stemningen på skolen).

 • Elevens udvikling (i forhold til kammeratskab, selvværd, selvtillid).

 

Øvrigt undervisningsmiljø

 • Vejledning (fagligt, erhvervs- og uddannelsesrettet)

 • Det faglige niveau (arbejdsopgaverne, faglig udvikling, forståelse af opgaverne).

 • Almen undervisning (dansk, matematik, engelsk, ordblindeundervisning).

 • Skolens retningslinjer og politikker (mobning, rygepolitik, misbrugspolitik).

 • Sikkerhed på skolen (flugtveje, brandberedskab, førstehjælp).  

 

Resultatet af Undervisningsmiljøvurdering 2015 kan ses her.

 

Arbejdsmiljø

Alle medarbejdere, lærlinge og elever skal sikres et sundt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Det er vigtigt, at alle på skolen passer på sig selv og hinanden og forebygger ulykker og sundhedsfarer.

Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet er forstanderens.

Skolen har en arbejdsmiljøorganisation, som har stadigt fokus på, at alle er bekendt med og overholder arbejdsmiljølovgivningen og de beslutninger, der er taget på skolen for at beskytte medarbejdere og elever.

Alle medarbejdere deltager løbende i førstehjælpskurser og hjertestarterkurser.

Særlige sikkerhedsregler og -procedurer skal overholdes ved sejlads med elever og ved arrangementer med overnatning på skolen.

Skolen har desuden beredskabsplaner ved brand, ulykker, dødsfald og skoleskyderi.

 

Silkeborg Produktionshøjskole har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet

Silkeborg Produktionshøjskole fik i 2012 uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, og vores skole fik i den forbindelse tildelt en grøn smiley. Den grønne smiley betyder, at Silkeborg Produktionshøjskole fuldt ud lever op til lovens krav om et godt og sundt arbejdsmiljø.

Den grønne smiley er et resultat af en målrettet og struktureret arbejdsmiljøindsats.

Søg Silkeborg Produktionshøjskole på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 groensmiley

 

Hjertestarter

På Silkeborg Produktionshøjskole har vi en hjertestarter - og har uddannet personale, som kan betjene den.

Hjertestarteren er tilmeldt www.hjertestarter.dk, hvilket betyder, at også personer i nærheden af skolen må hente og benytte hjertestarteren i nødsituationer.  

Hjertestarteren er placeret ved hovedindgangen - udenfor, så man kan få fat i den døgnet rundt.

 

Til toppen af siden